Біздің Қызметтеріміз

«Timal Consulting Group» ЖШС-ның қызмет көрсетулер тізімі:

Жер қойнауын геологиялық зерттеу, ҒЗТҚЖ және ҒЗЖ құрастыру:

 • Барлау блоктарының іздестіру және бағалау жұмыстарының жобалары;
 • Мұнай, газ, конденсат қорларын есептеу, қайта есептеу, өсіру, аудару;
 • Құрылымдық үлгілеу;
 • Геофизикалық және петрофизикалық үлгілеу;
 • Мұнай-газ кенорындарының геологиялық үлгісін құру;
 • Мұнай, газ, конденсат қорларын есептеу, қайта есептеу, өсіру бойынша есеп берулерге сараптама жүргізу.

ҒЗЖ мен  ҒЗТҚЖ жобалық құжаттамасын құрастыру:

 • Мұнай мен газ кеніштерін игерудің технологиялық сұлбалары мен жобаларын әзірлеу;
 • Мұнай, газоконденсаттық, газ, су кеніштерін игеру жобаларының жүзеге асырылуын авторлық қадағалау;
 • Мұнай, газ, конденсат кенорындарын игеруді талдау;
 • Кенорындарының гидродинамикалық үлгісін құру;
 • МАК ТЭН есептеулері.

Қоршаған ортаны қорғау саласында жұмыстарды орындау және қызмет көрсету:

 • Мұнай, газ, конденсат кенорындарын игеру кезінде қоршаған ортаға тигізетін әсеріне бастапқы баға беру (Бастапқы ҚОӘБ) және қоршаған ортаға тигізетін әсеріне баға беру жобаларын құрастыру.

Schlumberger компаниясының Petrel программасының функционалды мүмкіндіктерін кеңейтуге арналған мәліметтер қорын құру және программалық қамтуды әзірлеу