Орындалған жобалар

Компания құрылған күннен бері Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласына арнап 200-ден астам жоба орындалды:

 1. Геологиялық үлгілерді құру, бейімдеу, жаңарту;
 2. Гидродинамикалық үлгілерді құру, бейімдеу, жаңарту;
 3. Перспективалық құрылымдар мен алаңдардағы іздеу-барлау, бағалау жұмыстарының жобалары;
 4. Көмірсу шикізатының қорын есептеу, қайта санау, өсіру, аудару;
 5. Кенорындарын игерудің технологиялық сұлбалары;
 6. Сынақтық пайдалану жобалары;
 7. Кенорындарын игеру жобаларының іске асырылуын авторлық қадағалау;
 8. Мұнай және газ кеніштерін игеруді талдау;
 9. Техникалық жобаларға техника-экономикалық негіздеме;
 10. ПҚ-ны жеткізу, әзірлеу, оқыту, техникалық қызмет көрсету;
 11. Ілеспе газды қайта өңдеу және кәдеге жарату бағдарламалары;
 12. Мұнай-газ кенорындарын игеру жобаларына арналған Бастапқы ҚОӘБ/ҚОӘБ жобалары.