16 May 2017

2017 жылдың І тоқсаны бойынша аяқталған жобалар

0 Comment
  1. «Солтүстік Трува мұнай-газ кенорны нысандарының қаттық қысымын сақтау мақсатында қатқа айдау үшін Ащыкөл жерасты суларының кенорнын игеру жобасын жүзеге асыруды авторлық қадағалау» жобасы аяқталып, қорғалып және тапсырыс берушіге тапсырылды;
  2. 2017 жылдың 1-тоқсаны бойынша Қожасай және Әлібекмола кенорындарын игерудің регламенттік карталары аяқталып және тапсырыс берушіге тапсырылды;
  3. «Шығыс Ұрықтау және Оңтүстік Ұрықтау кенорындарында ҚР МҚК қабылдаған қорлар мен ресурстардың есебімен мұнай, газ және конденсаттың болжамдық көрсеткіштерін өзектендіру» есеп беруі орындалып және графикалық және кестелік қосымшаларымен бірге тапсырыс берушіге тапсырылды;
  4. «Ұрықтау кенорнын игерудің оңтайландырылған сценариінің экономикалық үлгісін құру» есеп беруі орындалып, тапсырыс берушіге тапсырылды.
[top]

Leave a Reply